Swoboda wyboru
finansowanie w pełni online

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły

Dołącz do nas na Facebooku

Okazje

Brak okazji

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Ja (imię i nazwisko) ....................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ...................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy (zakupu) ......................................... Data odbioru zamówionego towaru ....................................................

Nr dokumentu zakupu .................................. z dnia ................................................Imię i nazwisko ...............................................
Adres .....................................................
Data ...................................................
Podpis czytelny.. .........................................................

 

Nr konta oraz dokładne dane do dokonania zwrotu

Nazwa banku, nr konta ...............................................