4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.1.1. Bank: ING Bank Śląski.

Numer rachunku: 56 1050 1142 1000 0092 1057 0470.

4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu iMoje.pl i BLIK – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.imoje.pl i https://blik.com/.

4.1.2.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu iMoje.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

4.1.2.1.1. iMoje.pl – spółka ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice); wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459; kapitał zakładowy w wysokości: 130 100 000,00 zł wpłacony w całości; NIP: 6340135475.

4.1.2.1.2. BLIK - Polski Standard Płatności sp. z o.o. – spółka Polski Standard Płatności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (adres siedziby: ul. Czerniakowskiej 87A, 00-718 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000493783, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 151 263 000,00 zł; NIP: 5213664494.

4.1.3. Płatności „Kup z Twisto” – usługa polegająca na odroczeniu terminu płatności do 45 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży lub rozłożeniu płatności na raty. Obsługę płatności „Kup z Twisto” prowadzi spółka Twisto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689624; kapitał zakładowy w wysokości: 1 000 000,00 zł.

4.1.4. Płatności w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez spółkę Platforma sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (ul. Cyfrowa 2, 71-441 Szczecin).

4.2. Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w ramach usługi „Kup z Twisto”, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz spółki Twisto Polska Sp. z o.o. w terminie 45 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży bądź też – w przypadku wyboru przez Klienta płatności ratalnej – spłaty należności zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty.

4.2.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności ratalnej, Klient obowiązany jest do dokonywania płatności na rzecz spółki Platforma sp. z o.o. z terminach zgodnych z przyjętym harmonogramem spłaty

Śledź nas na Facebooku